Monday, November 12, 2007

"si ifra" og ikke "si fra"


Søk i elektroniske ordbøker
si i- om noe
google also returns more results for "si ifra når" than for "si fra når"

Powered by ScribeFire.

No comments: